Smluvní výzkum a vývoj

Funkční vzorek

Matuška: Testovací buňka pro energeticky aktivní fasádní moduly

Energetické simulace

MATUŠKA T., LAIN, M., ZMRHAL, V. Energetická studie budovy Centra nízkoenergetických budov. RG Group, a.s. 2012.

BARTÁK M., DRKAL F. Počítačová simulace vnitřního prostředí objektu stanice metra Motol. 2010.

BARTÁK M., DRKAL F., ZMRHAL V. Studie klimatizace musea Kampa Sovovy mlýny – objekty B, D, E, F. 2007.

LAIN M., DRKAL F., ZMRHAL V. Studie – energetické simulace objektu  spojovací lávka Opatov 1. objednal: Omikron – K,  Praha. 2007.

LAIN M., ZMRHAL V., DRKAL F. Studie energetické simulace haly vypalovacích  pecí HEINZ Glas DECOR s.r.o. objednal: VOGL Copany, s.r.o. Liberec. 2007.

ZMRHAL V. , LAIN M., DRKAL F.  Studie energetické simulace průmyslové haly. KS Katalog servis Šťáhlavy. objednal: KS Katalog servis, s.r.o., Šťáhlavy. 2006.

LAIN M., DRKAL F., HENSEN J., ZMRHAL V. Studie energetické simulace objektu „Státní technická knihovna“ Praha 6, Dejvice. 2006.

LAIN M., DRKAL F., ZMRHAL V. Studie energetické simulace budovy fakulty architektury Praha 6, Dejvice. Objednal: VPÚ Praha, Praha. 2006.

BARTÁK M., DUŠKA M., ŠŤÁVOVÁ P. Performance study for a selected building of the residential complex in Slezská Ostrava. 2006.

LAIN M., DRKAL F., HENSEN J., ZMRHAL V. Studie energetické simulace objektu „Nové ústředí ČSOB group“ v Praze 5, Radlické ulici – III. etapa (Atrium), 2005

LAIN M., DRKAL F., ZMRHAL V. Energetické simulace lodžií objektu „Mariánská“ Praha 12, Kamýk. 2005.

LAIN M., DRKAL F., HENSEN J., ZMRHAL V. Studie energetické simulace objektu „Nové ústředí ČSOB group“ v Praze 5, Radlické ulici – II.etapa (Řešení mikroklimatu v typických kancelářích), 2005

LAIN M., DRKAL F., ZMRHAL V. Studie energetické simulace objektu „Nové ústředí ČSOB group“ v Praze 5, Radlické ulici, 2005

BARTÁK M., DRKAL F., HENSEN J.L.M., LAIN M., ZBOŘIL V. Počítačová simulace energetických bilancí objektu stanice metra Střížkov. 2005.

BARTÁK M., DRKAL F., HENSEN J.L.M., LAIN M. HS 40-02005 Analýza vnitřních teplot v atriu objektu B III střed ÚVN v Praze – Střešovicích. 2002.

BARTÁK M., DRKAL F., HENSEN J.L.M., LAIN M. Computer simulations of energy performance and thermal comfort in the administrative section of Luxembourg Plaza. 2002.

BARTÁK M., DRKAL F., HENSEN J.L.M., LAIN M. SCHWARZER J. HS 40-02025 Computer simulations of indoor microclimate in Luxembourg Plaza office space. 2002.

BARTÁK M., DRKAL F., HENSEN J.L.M., LAIN M. Počítačové simulace energetických bilancí a vnitřního prostředí projektované budovy TESCO Kladno. 2002.

BARTÁK M., HENSEN J.L.M., Design support simulations for the BB Centrum double-skin façade. 2001.

BARTÁK M., DRKAL F., HENSEN J.L.M., LAIN M. Analýza tepelného stavu prostředí galerie v objektu Sovovy mlýny. 2000.

BARTÁK M., DRKAL F., HENSEN J.L.M., MATUŠKA, T., LAIN M. Energetické bilance kostela sv. Anny v Praze 1. 2000.

BARTÁK M., DRKAL F. Analýza vnitřního klimatu budovy AB Michle. 2000.

BARTÁK M., DRKAL F., LAIN M.  Analýza tepelného stavu prostředí v budově IPB Pojišťovna Pardubice. 1999.

DRKAL F., BARTÁK M., HENSEN J.L.M., MATUŠKA, T., LAIN M.  Analýza tepelného stavu prostředí ve správní budově Léčiva a.s. Praha. 1999.

BARTÁK M., DRKAL F., HENSEN J.L.M., LAIN M. Tepelné a vlhkostní bilance objektu Indonéská džungle ZOO Praha. 1999.

Simulace proudění

BARTÁK M., BARBOSA R.M., ZELENSKÝ P. Počítačová simulace přenosu tepla sáláním v místnosti s otopným tělesem. 2013.

BARTÁK M., DRKAL F., SCHWARZER J.  Počítačová simulace vnitřních podmínek ve skladu vyhořelého paliva. 2003.

BARTÁK M., DRKAL F., SCHWARZER J.  Vzduchovod pro rovnoměrný přívod vzduchu do vozu metra. 2004.

BARTÁK M., DRKAL F.,  LAIN M., SCHWARZER J. Obrazy proudění v kostele sv. Anny v Praze 1. 2001.

BARTÁK M., DRKAL F., LAIN M., SCHWARZER J. Simulační výpočet teplotního a rychlostního pole pro návrh klimatizace obrazů a změření mikroklimatických podmínek stávajícího uložení obrazů. 2001.

Posudky a studie

NOVÝ  R., KUČERA M.  Měření průtoku vzduchu v kolektoru Centrum I. Kolektory Praha a.s. 2015.

ZMRHAL V. Posouzení návrhu větrání a klimatizace stávajícího depozitáře Národní knihovny v Praze Hostivaři. Ministerstvo kultury ČR. 2014.

VAVŘIČKA R., HOLÝ S.: Posouzení havárie kotelny výrobního závodu MILOS s.r.o.. 2014.

VAVŘIČKA, R.: Posouzení instalace výměníkové stanice Paláce Ehrlich Plzeň, Domat Control System s.r.o. 2014.

VAVŘIČKA, R., MATĚJČEK J.: Zjištění příčin koroze kotlových bloků Buderus v parlamentu ČR, OMOS spol. s.r.o. 2014.

DRKAL, F., SCHWARZER, J. Studie šíření par benzínu v prostoru hangárové haly v objektu hangáru F na Letišti Václava Havla, Czech Airlines Technics, a.s., Praha,  2013.

NOVÝ  R., KUČERA M.  Měření mikroklimatu – STUDIA a REŽIE Českého rozhlasu v Praze. METROPROJEKT Praha a. s., Český rozhlas Praha. 2013.

SCHWARZER, J., MAREŠ, L., DRKAL, F., Projektová studie větrání haly skladu papírových pytlů, Mondi Bags Štětí, a.s., Štětí 2012.

DRKAL, F., MAREŠ, L. Posudek vnitřního klimatu v skladu vyhořelého jaderného paliva v JE Temelín v zimním období.  objednatel: Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s., Praha. 2011.

ZMRHAL V. Studie odvodu tepelné zátěže soustavy hal pro výrobu plochého skla. AGC. 2011.

DRKAL, F., Posudek klimatizačního zařízení pro místnosti 2S16 a 2S17 Ústředního depozitáře Terezín II  Národního muzea. objednal: UNISTAV, a.s. Brno. 2011.

DRKAL, F., HEMERKA J. Posouzení funkce filtrů u vzduchotechnického systému kabiny pro nanášení nátěrových hmot. AKT Jablonec. 2009.

MAREŠ, L., HRUŠKA, A., DRKAL, F., Měření průtoku vzduchu a koncentrací prachu u odsávacího zařízení v závodě Zliv. Prym Consumer CZ, s.r.o., Zliv. 2007.

BROŽ K., MAREŠ L., KUČERA M., VAVŘIČKA R. Měření účinnosti systému zpětného získávání tepla v Kongresovém centru Praha. Kongresové centrum Praha, a.s. 2006.

LAIN M., ZMRHAL V., DRKAL F., MAREŠ, L. Technická pomoc při řešení zlepšení vnitřního prostředí ve výrobní hale č. 1. objednal: Pramet Tools, s.r.o., Šumperk. 2006.

DRKAL F., BARTÁK M., SCHWARZER, J. Měření průtoků, rychlostí a teplot ve strojovně klimatizace č. 308 Letiště Praha. objednal: Letiště Praha, s.p., Praha. 2006.

DRKAL F., LAIN M. Tepelně technické posouzení teplené zátěže výrobní haly firmy Pramet Tools Šumperk. objednal: Pramet Tools, s.r.o., Šumperk. 2004.

BARTÁK M., Statistická analýza meteorologických dat pro Nizozemí a simulace energetických bilancí budovy sanatoria. 2002.

BARTÁK M., DRKAL F. Posouzení mikroklimatických podmínek v navrhované prodejně BILLA v Praze – Stodůlkách. 2001.

BARTÁK M., DRKAL F. Posouzení mikroklimatických podmínek v navrhované prodejně BILLA Praha 13 – Barrandov. 2001.

BARTÁK M., DRKAL F. ŠOUREK B. Měření teplot a relativních vlhkostí vzduchu v depozitářích Židovského muzea v Praze. 2001.

Spolupráce na vývoji zařízení a výrobků

VAVŘIČKA, R. Experimentální posouzení lokální rekuperace tepla ve sprchových výměnících. Ivan SAKAL – Technologie pro úsporu energie, 2015.

ZMRHAL V., VAVŘIČKA, R. Chování zářičů pro ohřev potravinářských střívek. objednal: INOMECH, s.r.o. 2015.

BAŠTA J., VAVŘIČKA R., KUČERA M. Návrh hybridního otopného tělesa, MINIB s.r.o. 2012.

HEMERKA J., VYBÍRAL P., HRUŠKA A. Zátěžové zkoušky elektrostatických filtrů. Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing Czech Republic s.r.o. 2009 – 2010.

HEMERKA J., VYBÍRAL P. Ověření cyklónu Tecora jako třídiče PM10. VŠB  – TU Ostrava. 2009.

BAŠTA J., VAVŘIČKA R., JANČÍK, L. Vývoj termovizního měřicího systému. Národní bezpečností úřad. 2009.

ZMRHAL V., MATUŠKA T. Měření tlakových ztrát kapilárních rohoží. Gterm. 2009

ZMRHAL V., LAIN M. Vlhkostní bilance v sušicím stroji. GALATEK a.s. 2008.

ZMRHAL V. , DRKAL F. Návrh řešení klimatizace kabiny lokomotivy JZ441. objednal: OM_TRACK s.r.o., Hranice. 2007.

NOVÝ  R., KUČERA M.  Tlaková ztráta žaluzií. JOSTA VSETÍN s.r.o. 2008

NOVÝ  R. Provedení výkonových zkoušek ohřívače vzduchu pro provoz s teplou vodou. KOVOKLIMA- Gürtler s.r.o. 2004.

NOVÝ  R. Nová generace průmyslových ventilátorů odpovídající normám EU. ZVVZ a.s. Milevsko. 2004.

DRKAL F., NOVÝ  R. Mikroklima polních zdravotnických pracovišť. Výzkumné a rozvojové středisko vojenského zdravotnictví Hostivice. 2004.

NOVÝ  R. Výkonost jednotek FAN COIL HFC 3, HFC 6, HFC 9.  JAN HŘEBEC – C.I.C. 2003.

Hluk a chvění

NOVÝ  R., KUČERA M.  Měření průtoku vzduchu v kolektoru Centrum I. Kolektory Praha a.s. 2015.

NOVÝ  R., KUČERA M.  Posudek hluku vyvolaného vzduchotechnikou ve studiu č. 2. Česká televize Praha. 2015.

NOVÝ  R., KUČERA M.  Měření hluku – STUDIA a REŽIE Českého rozhlasu v Praze. METROPROJEKT Praha a. s., Český rozhlas Praha. 2013.

NOVÝ  R., KUČERA M.  Měření hluku ve studiu č. 2 Českého rozhlasu v Praze. METROPROJEKT Praha a. s. 2012.

NOVÝ  R., KUČERA M.  Měření hluku ve studiu a režii č. 6 Českého rozhlasu v Praze. METROPROJEKT Praha a. s. 2011.

KUČERA M. Měření parametrů  chladícího ventilátoru asynchronního generátoru. Svatopluk Bernášek, Kašperské Hory. 2011.

NOVÝ  R., KUČERA M.  Tlaková ztráta a útlum protihlukové žaluzie. STAVOKLIMA 700 x 1000. JOSTA VSETÍN s.r.o. 2010.

NOVÝ R., KUČERA M. Měření hluku – Regulátory průtoku vzduchu RPK 200×100, RPK 400×200. IMOS- Systemair, s.r.o. 2010.

NOVÝ R., KUČERA M. Měření hluku – Regulátory průtoku vzduchu RPK 125, RPK 160. IMOS- Systemair, s.r.o. 2009.

NOVÝ R., KUČERA M. Měření hluku kotelny – International Power Opatovice. EVČ s.r.o. 2008.

NOVÝ  R., KUČERA M.  Modifikace tlumiče hluku a  proměření charakteristik ventilátorů. Procter & Gamble – Rakona, s.r.o. 2007.

NOVÝ  R., KUČERA M.  Návrh protihlukové žaluzie. JOSTA VSETÍN s.r.o. 2007.

KUČERA M. Měření hluku tepelného čerpadla v obci Kamenice. Termo Komfort,  s.r.o.. 2007.

NOVÝ  R., KUČERA M.  Návrh protihlukových opatření  – Slezan. JOSTA VSETÍN s.r.o. 2006.

NOVÝ  R. Měření hluku v blokové dozorně a náhradní dozorně 2. bloku JETE. ÚJV Řež a.s. – Energoprojekt. 2005.

NOVÝ  R. Hlučnost v blokové dozorně 2. bloku JE Temelín. ÚJV Řež a.s. – Energoprojekt. 2005.

NOVÝ  R., KUČERA M.  Měření tlumičů hluku – Vyústka OSR. JOSTA VSETÍN s.r.o. 2005.

NOVÝ  R. Hluk axiálních přetlakových ventilátorů. ZVVZ a.s. Milevsko. 2005.

NOVÝ  R. Měření hluku ve výrobním závodě Loffler Kunststoffwerk, spol. s.r.o. Loffler Kunststoffwerk, spol. s.r.o. 2004.

NOVÝ  R. Vibrace podlahy – pracoviště metrologie. VISHAY Electronic, s.r.o. 2003.