CTU GLOBAL POSTDOC FELLOWSHIP PROGRAM – 2nd opening

PostDoc on Smart Building Solutions for a Decarbonized Integrated Energy System – 2nd opening Do you want meaningful job and participate at development of building solutions leading to cross-sectoral decarbonization using energy simulation tools?   Position Post-doctoral  researcher Department Environmental … Pokračovat ve čtení

Nabídka pracovní pozice u společnosti Feramat Energies

Jsme Feramat Energies a zabýváme se moderní energetikou a technologickými inovacemi. Používáme vlastní i komerční softwarové nástroje pro datovou analýzu a numerickou optimalizaci. Naše aplikace zahrnují optimalizace toků elektrické energie, tepla, chladu, ale i distribuce stlačeného vzduchu a vody.  Radíme především teplárnám či vodárnám, kde … Pokračovat ve čtení

TAČR: Metodika pro plánování chytrých tepelných sítí: modelové scénáře a nástroje koordinace systémové integrace Power2Heat na úrovni českých měst

Hlavnı́m cı́lem výzkumného projektu je vytvořit metodiku a podpůrné nástroje pro strategické plánovánı́ a účelnou dekarbonizaci sı́tı́ centrálnı́ho zásobovánı́ teplem (SCZT) v českých městech prostřednictvı́m posı́lenı́ systémové integrace s důrazem na Power2Heat (P2H) technologie. Projekt zasadı́ dekarbonizaci SCZT do širšı́ho … Pokračovat ve čtení