Centrum technické normalizace

Centrum technické normalizace pro vzduchotechniku a vytápění zajišťuje zpracování a zavedení evropských norem vydaných níže uvedenými komisemi CEN/TC do soustavy ČSN a spolupracuje s technickými normalizačními komisemi TNK 75 (Vzduchotechnická zařízení), TNK 93 (Vytápění a příprava teplé vody) a TNK 43 (Stavební tepelná technika).

 • CEN/TC 117     Rozdělování nákladů na vytápění (TNK 93)
 • CEN/TC 130     Zařízení pro vytápění bez zabudovaného zdroje tepla (TNK 93)
 • CEN/TC 156     Větrání budov (TNK 75)
 • CEN/TC 195     Vzduchové filtry pro všeobecné čištění vzduchu (TNK 75)
 • CEN/TC 228     Otopné soustavy pro budovy (TNK 93)
 • CEN/TC 243     Technologie čistých prostor (TNK 75)
 • CEN/TC 247     Řídicí a regulační systémy pro technická zařízení budov (TNK 75)
 • CEN/TC 312     Tepelné solární systémy a prvky (TNK 43)
 • CEN/TC 356      Průmyslové ventilátory – Bezpečnostní požadavky (TNK 75)
 • ISO/TC 117       Průmyslové ventilátory (TNK 75)
 • ISO/TC 142       Zařízení na čištění vzduchu a jiných plynů  (TNK 75)
 • ISO/TC 180       Solární energie (TNK 43)
 • ISO/TC 205       Navrhování vnitřního prostředí budov (TNK není určena)
 • ISO/TC 209       Čisté prostory a příslušné řízené prostředí (TNK není určena)

Centra technické normalizace zajišťují normalizačních činností v celém procesu tvorby technické normy. Jedná se o účast na tvorbě normy od etapy schváleného projektu v rámci mezinárodních a evropských normalizačních organizací, přejímání evropských a mezinárodních technických norem do soustavy českých technických norem (ČSN) a tvorby původních ČSN. S tím jsou spojené další činnosti, jako např. připomínkování, formulace odborných vyjádření a stanovisek, účast na činnosti technických normalizačních komisí apod.

Kontakt: Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz