Státní závěrečná zkouška

Předměty státní závěrečné zkoušky

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR

Obor: Technika životního prostředí

 • Mechanika tekutin
 • Přenos tepla a hmoty
 • Technika prostředí

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ OBOR

Obor: Technika životního prostředí

 • Mechanika tekutin
 • Přenos tepla a hmoty
 • Technika prostředí

MAGISTERSKÝ MEZIFAKULTNÍ STUDIJNÍ PROGRAM – INTELIGENTNÍ BUDOVY

1. INTEGROVANÝ NÁVRH BUDOV:
znalostní požadavky, kladené na diplomanta v tomto předmětu, vycházejí z tématické náplně povinných předmětů:

 • (FSv) Stavební tepelná technika 1
 • (FSv) Energetický audit budov
 • (FSv, FS, FEL) Projekt 1
 • (FSv, FS, FEL) Projekt 2

2. SYSTÉMY INTELIGENTNÍCH BUDOV:
znalostní požadavky, kladené na diplomanta v tomto předmětu, vycházejí z tématické náplně povinných předmětů:

 • (FSv) Ekologické systémy budov
 • (FS) Sálavé a průmyslové vytápění
 • (FS) Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika
 • (FEL) Rozvody elektrické energie a pohony
 • (FSv, FS, FEL) Projekt 1
 • (FSv, FS, FEL) Projekt 2

3. ŘÍZENÍ INTELIGENTNÍCH BUDOV:
znalostní požadavky, kladené na diplomanta v tomto předmětu, vycházejí z tématické náplně povinných předmětů:

 • (FEL) Informační a znalostní systémy
 • (FS) Regulace v technice prostředí staveb
 • (FEL) Senzory a sítě
 • (FSv, FS, FEL) Projekt 1
 • (FSv, FS, FEL) Projekt 2

Požadavky k SZZ

Požadavky k SZZ – magisterské studium – obor TŽP – česká verze

Requirements to state final exam – Master degree – English version

 

Požadavky k SZZ – bakalářské studium – obor TŽP  – česká verze

Requirements to state final exam – Bachelor degree – English version

 

Požadavky k SZZ – magisterské studium – program IB – česká verze