Kurz Větrání a klimatizace 2022

Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav techniky prostředí, ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí, odbornou sekcí 01 Klimatizace a větrání, uspořádá v rámci programu celoživotního vzdělávání dvou semestrální kurz Větrání a klimatizace. Obsahem studia jsou teoretické a praktické základy … Pokračovat ve čtení

Kurz Vytápění 2021

Anotace kurzu: Kurz Vytápění pořádaný v rámci programu celoživotního vzdělávání na Ústavu techniky prostředí fakulty strojní ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí poskytne účastníkům průřezovou znalost v oboru vytápění. Tematicky obsáhne problematiku vnitřního prostředí, tepelných bilancí vytápěného prostoru, potřeb tepla a … Pokračovat ve čtení

Kurz Klimatizace a větrání 2020

Témata přednášek: Zásady projektování, požadavky na projekt, autorský dozor. Předávání VZT zařízení do provozu a náplň dodávky. Provozní měření k prokázání výkonnosti zařízení a kontrola hluku. Měření při předávání VZT zařízení do provozu. Energetická náročnost VZT. Současné trendy v provozování TZB. … Pokračovat ve čtení

Kurz Vytápění 2019

Anotace kurzu: Kurz Vytápění pořádaný v rámci programu celoživotního vzdělávání na Ústavu techniky prostředí fakulty strojní ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí poskytne účastníkům průřezovou znalost v oboru vytápění. Studium je orientováno na výkon povolání kombinovanou rozšiřující formou (přednášky, cvičení, experimentální měření, … Pokračovat ve čtení