Kurz Chlazení pro techniku prostředí 2023

Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav techniky prostředí uspořádá v rámci programu celoživotního vzdělávání dvousemestrální kurz Chlazení pro techniku prostředí.

Obsahem studia jsou teoretické a praktické základy oboru CHLAZENÍ. Studium je určeno zájemcům s úplným středním (středním odborným) nebo vysokoškolským vzděláním. Studium je orientováno na výkon povolání kombinovanou rozšiřující formou (přednášky, praktická výpočtová cvičení a experimentální úlohy).

Odborný garant studia: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. a Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.

Lektoři: Ing. Martin Barták, Ph.D., Ing. Miroslav Kučera, Ph.D., Ing. Pavel Kopecký, Ing. Vít Koverdynský, Ph.D., Ing. Miloš Lain, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Luděk Mareš, Ing. Vladimír Šulc, Ph.D., Ing. Václav Vinš, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Stručná osnova kurzu: Základy termomechaniky a přenosu tepla. Výměníky tepla. Vlhký vzduch a jeho úpravy. Komponenty chladivových okruhů – kompresory, ventilátory, ventily. Chladiva, oleje a maziva. Tepelné izolace. Chladicí oběhy. Charakteristiky a automatiky chladivových okruhů. Matematické modely. Návrh tepelných čerpadel. Základy klimatizace. Nízkoenergetické chlazení budov. Zdroje chladu pro klimatizaci. Projektování zařízení pro nepřímé chlazení. Požadavky na prostředí a bezpečnost. Snižování hluku. Měření hlavních prvků chladivových okruhů. Nejistoty měření. Měření a hodnocení funkce chladivových okruhů – experimentální úloha.

Zahájení kurzu: září 2023

Rozsah výuky: 2 semestry, 160 hodin výuky formou 4 třídenních soustředění v každém semestru

Místo výuky: Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6 – laboratoře Ústavu techniky prostředí

Plánek budovy a cesta do laboratoří

Termíny výuky: Začátek výuky vždy od 9.00 h

1. semestr: 12. až 14. 9.; 10. až 12. 10.; 7. – 9.11.; 5. až 7. 12. 2023

2. semestr: 16. až 18. 1.; 13. až 15. 2.; 12. – 15.3.; 23. až 25. 4. 2024

NEW Rozvrh výuky: 1. semestr2. semestr

Učební materiály: Účastníci kurzu obdrží učební texty (sylaby) nebo prezentace.

Způsob ukončení kurzu: Písemný test. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování studia.

Pokyny pro zájemce: Přihlášku vyplňte na následujícím odkazu, do poznámky uveďte fakturační údaje:

https://czv.cvut.cz/1325-chlazeni-pro-techniku-prostredi/prihlaska/

Uzávěrka přihlášek je 25. 8. 2023. Upozorňujeme, že počet účastníků je omezen kapacitou přednáškové místnosti.

Akreditace ČKAIT: Kurz je zařazen do databáze CŽV s bodovým ohodnocením 3 body 

Účastnický poplatek ve výši 30 000 Kč (vč. DPH) pro jednoho účastníka zahrnuje náklady na organizaci studia, přednášky, praktická a laboratorní cvičení. Poplatek za kurz uhraďte dle pokynů po podání přihlášky. Variabilní symbol bude vygenerován automaticky. Platbu proveďte nejpozději do 1. 9. 2023. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka.

V případě, že za vás platí poplatek zaměstnavatel, prosíme o zaslání fakturačních údajů a vystavíme vám zálohovou fakturu.

S každým z účastníků bude sepsána smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání, kterou účastníci obdrží na první hodině výuky. Pokud kurz ze závažných důvodů nebude otevřen, sdělí pořadatel přihlášeným nový termín konání a vrátí jim vložené finanční prostředky.

Kontakt: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. (Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz, tel.: 22435 2433).

Komentáře jsou zakázány.