Pokrokové procesy využití energie

Prezentace Ústavu techniky prostředí

Seznam témat pro semestrální práce na U12116

prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.

 1. Volné téma vytápění
 2. Otopné plochy
 3. Kondenzační kotle
 4. Tepelná čerpadla
 5. Tepelně-technické vlastnosti budov
 6. Převážně sálavé velkoplošné vytápění
 7. Světlé a tmavé zářiče pro vytápění
 8. Regulace otopných soustav a zdrojů tepla
 9. Solární tepelná technika
 10. Příprava teplé vody
 11. Sálavé otopné plochy

Ing. Miloš Lain, Ph.D.

 1. Chladicí faktory zdrojů chladu
 2. Regulace zdrojů chladu
 3. Měření spotřeby elektrické energie ventilátorů
 4. Regulace průtoku vzduchu klimatizačním systémem
 5. Moderní čerpadla s proměnnými otáčkami
 6. Energetická legislativa a požadavky na ventilátory
 7. Energetická legislativa a požadavky na tepelná čerpadla
 8. Energetická legislativa a požadavky na zdroje chladu
 9. Noční chlazení
 10. Nepřímé adiabatické chlazení budov
 11. Chladicí věže
 12. Nízkoenergetické chlazení
 13. Větrání bytů a rodinných domů
 14. Klimatizace administrativních budov

Semestrální práce

Téma semestrální práce si vyberte nejpozději do 25. 3. 2022
Výběr tématu potvrďte na: Milos.Lain@fs.cvut.cz
Pro bližší informace kontaktujte vyučujícího.
Dokument v rozsahu 5 stran – charakter rešerše (minimálně 4 zdroje).
Konzultace: Kdykoliv po domluvě s vedoucím práce
Termín odevzdání: 25. 4. 2022
Termín prezentace (max. na 5 minut): 28. 4.; 5.5. a 12. 5. 2022

Exkurze

Výzkumné a vývojové centrum TRANE Technologies společnost zaměřující se především na transportní chlazení
Exkurze se koná v pondělí 4. 4. 2022
Adresa: TRANE Technologies, Floriánova 2460, Hostivice
Sraz: Na parkovišti supermarketu Penny, který je v těsném sousedství areálu TRANE v 8.15 h
Doprava:
Vlastní – autobus 306, 336 ze Zličína do Hostivice Ve Vilkách, nebo vlakem z Praha – Dejvice do Hostivice U Hřbitova. Obě zastávky jsou v těsně blízkosti společnosti TRANE Technologies.

https://mapy.cz/s/korodojare

Svou účast na exkurzi potvrďte emailem na: Miroslav.Kucera@fs.cvut.cz