Kurz Klimatizace a větrání 2020

Témata přednášek: Zásady projektování, požadavky na projekt, autorský dozor. Předávání VZT zařízení do provozu a náplň dodávky. Provozní měření k prokázání výkonnosti zařízení a kontrola hluku. Měření při předávání VZT zařízení do provozu. Energetická náročnost VZT. Současné trendy v provozování TZB. Hygienické předpisy a zákonné normy pro VZT zařízení. Vnitřní prostředí budov. Distribuce a rozptýlení vzduchu v klimatizovaném prostoru. Použití počítačových simulací k dimenzování klimatizace. Projektování zařízení s nepřímým chlazením. Projektování chladicích zařízení pro klimatizaci. Navrhování klimatizačních systémů. Vlhčení a odvlhčování vzduchu. Výpočty hluku od VZT zařízení uvnitř a vně budovy. Klimatizace administrativních budov. Sálavé chladicí systémy. Klimatizace hotelů. Větrání a klimatizace nákupních center. Větrání kuchyní. Větrání a klimatizace ve zdravotnictví. Větrání obytných budov, škol, divadel, sportovních hal. Větrání a odvlhčování bazénů. Chladivové systémy klimatizace. Znečišťující látky ve vnitřním ovzduší. Odvod škodlivin. Větrání a vytápění průmyslových objektů. Větrání svařoven, laminátoven a lakoven. Větrání kotelen a garáží. Klimatizace datacenter. Čisté prostory pro farmacii a zdravotnictví. Větrání zemědělských objektů. Větrání teplých a horkých provozů. Větrání kompresoroven. Zařízení pro odvod kouře a tepla. MaR vzduchotechnických systémů. Filtrace pro VZT zařízení. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením. Požární větrání chráněných únikových cest. ZZT a jeho ekonomie. MaR – požadavky projektanta VZT. Optimalizace energetického hospodářství TZB. Rozvody tepla a chladu. Kontrola klimatizačních systémů a ekodesign.

Podrobná osnovy výuky

Termíny výuky: Výuka probíhá formou 4 třídenních soustředění v každém semestru

1. semestr
14. až 16. 9. 2020
12. až 14. 10. 2020 – přesunuto na leden
9. až 11. 11. 2020 on-line
7. až 9. 12. 2020 on-line
11. až 13. 1. 2021 on-line

Rozvrh hodin 1. semestr

2. semestr
15. až 17. 2. 2021 on-line
22. až 24. 3. 2021 on-line
19. až 21. 4. 2021 on-line
24. až 26. 5. 2021 on-line

Rozvrh hodin 2. semestr

Předpokládaná cena kurzu:
24 000,- Kč bez DPH pro členy STP a 25 000,- Kč bez DPH pro nečleny,
29 040,- Kč vč. DPH pro členy STP a 30 250,- vč. DPH pro nečleny.

Rozsah výuky: Celkem 192 hodin

Místo výuky: Výuka probíhá na Fakultě strojní, ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6 Dejvice, v učebně laboratoří Ústavu techniky prostředí.

Přednášející: Ing. P. Andres, Ing. M. Barták, Ph.D., prof. Ing. F. Drkal, CSc., Ing. V. Förster, doc. Ing. J. Hemerka, CSc., Ing. P. Herout, Ing. O. Hojer, Ph.D., Ing. F. Hucl, Ing. J. Hvížďala, Ing. M. Kadlec, prof. Ing. Kic, CSc., Ing. J. Kraus, Ing. M. Kučera, Ph.D., Ing. M. Lain, Ph.D., Ing. L. Mareš, Ing. Z. Mathauserová, Ing. K. Matějíček, Ing. D. Morávek, doc. Ing. R. Nový, CSc., Ing. J. Petlach, prof. Ing. J. Petrák, CSc., Ing. S. Toman, Ing. K. Schwarz, Ing. J. Schwarzer, Ph.D., Ing. V. Šimánek, Ing. J. Vidim, Ing. Z. Zikán, doc. Ing. V. Zmrhal, Ph.D.

Odborný garant: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Organizační garant: Ing. Marek Mádr

Informace: Zájemci se mohou informovat na Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze. Kontaktní osoba: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. (Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz, tel.: 2 2435 2433).

Kurz je již obsazen

Přihláška on-line

Kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocen 3 body.

Zakončení: Všichni absolventi obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Pořadatel Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 353, IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978