Laboratoře

Ústav techniky prostředí disponuje řadou laboratoří s měřicími komorami a tratěmi, hlukovou a solární laboratoří s moderním měřicím vybavením. V laboratořích probíhá výuka studentů v předmětech Zkoušení strojů a Experimentální metody. Probíhají zde eprimenty v rámci diplomových, disertačních a výzkumných prací. Je zde možnost ověřování různých systémů větrání, vytápění, zařízení solární tepelné techniky a filtrace, dále měření hlukových parametrů strojních zařízení, či měření parametrů tepelného komfortu osob.

Seznam laboratoří na Ústavu techniky prostředí

 • Halová laboratoř
  • Laboratoř bezkontaktního měření teploty
  • Komora pro výzkum proudění
  • Laboratoř otopných ploch
  • Laboratoř ochrany ovzduší
 • Solární laboratoř
 • Laboratoř tepelných čerpadel
 • Hluková laboratoř
 • Počítačová laboratoř