Energetická bilance kompaktní větrací jednotky s tepelným čerpadlem v rodinném domě, Červín, R.; Matuška, (2019)

Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(6), 323-327. ISSN 1210-1389. Článek představuje technologii kompaktních tepelných čerpadel využívajících odpadní vzduch a stručnou klasifikaci produktů dostupn ých na trhu. Předmětem zkoumání je konkrétní typ kompaktní větrací jednotky s tepelným čerpadlem zajišťující podtlakové větrání v rodinném domě. … Pokračovat ve čtení