TAČR: Metodika pro plánování chytrých tepelných sítí: modelové scénáře a nástroje koordinace systémové integrace Power2Heat na úrovni českých měst

Hlavnı́m cı́lem výzkumného projektu je vytvořit metodiku a podpůrné nástroje pro strategické plánovánı́ a účelnou dekarbonizaci sı́tı́ centrálnı́ho zásobovánı́ teplem (SCZT) v českých městech prostřednictvı́m posı́lenı́ systémové integrace s důrazem na Power2Heat (P2H) technologie. Projekt zasadı́ dekarbonizaci SCZT do širšı́ho … Pokračovat ve čtení

Intelligent data systems for building energy workflow: Data pipelines, LSTM efficiency prediction and more; Chandra Y. Matuška T. (2022)

Energy and Buildings (2022). https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112135 The data collection process for thermal energy storage (TES) system is largely still and restricted to data collection only. This leaves a gap to study the transient state physical process of charge and discharge as … Pokračovat ve čtení