Kurz Větrání a klimatizace 2022

Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav techniky prostředí, ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí, odbornou sekcí 01 Klimatizace a větrání, uspořádá v rámci programu celoživotního vzdělávání dvou semestrální kurz Větrání a klimatizace.

Obsahem studia jsou teoretické a praktické základy větrání a klimatizace (podrobná osnova). Studium je určeno zájemcům s úplným středním (středním odborným) nebo vysokoškolským vzděláním. Studium je orientováno na výkon povolání kombinovanou rozšiřující formou (přednášky a praktická cvičení – výpočtová i experimentální).

Odborný garant studia: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Lektoři: Ing. Martin Barták, Ph.D., prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., prof. Ing. František Drkal, CSc., doc. Ing. Jiří Hemerka, Ph.D., Ing. Miroslav Kučera, Ph.D., Ing. Miloš Lain, Ph.D., Ing. Luděk Mareš, Ing. Vladimír Šulc, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Osnova kurzu

Zahájení kurzu: březen 2022

Rozsah výuky: 144 hodin formou 4 třídenních soustředění v každém semestru (od 9.00 do 14.45)

Místo výuky: Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6

Termíny výuky:

1. semestr: leden – květen 2022

1.3. až 3.3.2022
5.4. až 7.4.2022
3.5. až 5.5.2022
7.6. až 9.6. 2022

2. semestr: září – prosinec 2022

13.9. až 15.9.2022
11.10. až 13.10.2022
8.11. až 10.11.2022
6.12. až 8.12.2022

Rozpis výuky: bude doplněn soubor ke stažení

Učební materiály: Účastníci kurzu obdrží kompletní učební texty (skripta nebo sylaby).

Způsob ukončení kurzu: Písemný test. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování studia.

Pokyny pro zájemce: Přihlášku vyplňte na následujícím odkazu:

https://czv.cvut.cz/699-vetrani-a-klimatizace/prihlaska/

Uzávěrka přihlášek je 11 2. 2022. Upozorňujeme, že počet účastníků je omezen kapacitou přednáškové místnosti.

Akreditace ČKAIT: Kurz byl zařazen do databáze CŽV s bodovým ohodnocením 3 body https://www.ckait.cz/czv/3402896

Účastnický poplatek ve výši 30 000 Kč (vč. DPH) pro jednoho účastníka zahrnuje náklady na organizaci studia, přednášky, praktická, výpočetní a laboratorní cvičení. Poplatek za kurz uhraďte dle pokynů po podání přihlášky. Variabilní symbol bude vygenerován automaticky. Platbu proveďte nejpozději do 14.1. 2022. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka.

S každým z účastníků bude sepsána smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání, kterou účastníci obdrží na první hodině výuky. Pokud kurz ze závažných důvodů nebude otevřen, sdělí pořadatel přihlášeným nový termín konání a vrátí jim vložené finanční prostředky.

Informace: Zájemci se mohou informovat na Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze. Kontaktní osoba: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. (Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz, tel.: 2 2435 2433).

Komentáře jsou zakázány.