Kurz Klimatizace a větrání 2024

Témata přednášek: Zásady projektování, požadavky na projekt, autorský dozor. Předávání VZT zařízení do provozu a náplň dodávky. Provozní měření k prokázání výkonnosti zařízení a kontrola hluku. Měření při předávání VZT zařízení do provozu. Energetická náročnost VZT. Současné trendy v provozování TZB. Hygienické předpisy a zákonné normy pro VZT zařízení. Vnitřní prostředí budov. Distribuce a rozptýlení vzduchu v klimatizovaném prostoru. Použití počítačových simulací k dimenzování klimatizace. Projektování zařízení s nepřímým chlazením. Projektování chladicích zařízení pro klimatizaci. Navrhování klimatizačních systémů. Vlhčení a odvlhčování vzduchu. Výpočty hluku od VZT zařízení uvnitř a vně budovy. Klimatizace administrativních budov. Sálavé chladicí systémy. Klimatizace hotelů. Větrání a klimatizace nákupních center. Větrání kuchyní. Větrání a klimatizace ve zdravotnictví. Větrání obytných budov, škol, divadel, sportovních hal. Větrání a odvlhčování bazénů. Chladivové systémy klimatizace. Znečišťující látky ve vnitřním ovzduší. Odvod škodlivin. Větrání a vytápění průmyslových objektů. Větrání svařoven, laminátoven a lakoven. Větrání kotelen a garáží. Klimatizace datacenter. Čisté prostory pro farmacii a zdravotnictví. Větrání zemědělských objektů. Větrání teplých a horkých provozů. Větrání kompresoroven. Zařízení pro odvod kouře a tepla. MaR vzduchotechnických systémů. Filtrace pro VZT zařízení. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením. Požární větrání chráněných únikových cest. MaR – požadavky projektanta VZT. Optimalizace energetického hospodářství TZB. Rozvody tepla a chladu. Kontrola klimatizačních systémů a ekodesign.

Podrobná osnovy výuky

Termíny výuky: Výuka probíhá formou 4 třídenních soustředění v každém semestru

1. semestr
10. až 12. 9. 2024
8. až 10. 10. 2024
12. až 14. 11. 2024
10. až 12. 12. 2024

Rozvrh hodin 1. semestr

2. semestr
14. až 16. 1. 2025
11. až 13. 2. 2025
11. až 13. 3. 2025
15. až 17. 4. 2025

Rozvrh hodin 2. semestr

Předpokládaná cena kurzu:
26 000,- Kč bez DPH pro členy STP a 28 000,- Kč bez DPH pro nečleny,

Rozsah výuky: Celkem 176 hodin

Místo výuky: Výuka probíhá na Fakultě strojní, ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6 Dejvice, v učebně laboratoří Ústavu techniky prostředí.

Přednášející: Ing. P. Andres, Ing. M. Barták, Ph.D., Ing. V. Förster, doc. Ing. J. Hemerka, CSc., Ing. P. Herout, Ing. O. Hojer, Ph.D., Ing. F. Hucl, prof. Ing. Kic, CSc., Ing. M. Kučera, Ph.D., Ing. V. Koverdynský, Ph.D., Ing. M. Lain, Ph.D., Ing. L. Mareš, Ing. Z. Mathauserová, Ing. K. Matějíček, Ing. D. Morávek, Ing. J. Petlach, Ing. S. Toman, Ing. K. Schwarz, Ing. J. Schwarzer, Ph.D., Ing. V. Šimánek, Ing. J. Vidim, Ing. P. Vybíral, Ph.D., Ing. Z. Zikán, doc. Ing. V. Zmrhal, Ph.D.

Odborný garant: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Organizační garant: Ing. Marek Mádr

Informace: Zájemci se mohou informovat na Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze. Kontaktní osoba: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. (Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz, tel.: 2 2435 2433).

Přihláška on-line

Kurz bude zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocen 3 body.

Zakončení: Všichni absolventi obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Pořadatel Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 353, IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978


 

Komentáře jsou zakázány.